สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ

สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ

มาดู สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ ถ้าเจอปัญหาแก้ไงยังไงได้บ้างนะ

การใช้งานเครื่องปรับอากาศอาจพบเจอปัญหา สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ ปัญหาเกิดจากอะไร ถ้าเจอปัญหาแก้ไงยังไงได้บ้างนะ  วันนี้ โอเคอะไหล่แอร์ จะมาส่องดูสัญญาณเตือน ปัญหาจากเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อแรกวันนี้ นั้นก็คือ Error Code แอร์ยี่ห้อทาซากิ กันค่ะ

สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ

หากกำลังใช้เครื่องปรับอยู่ หรือ แอร์มีปัญหาดั่งนี้ แนะนำให้ปิดเครื่องทันที

 •  สายไฟเสียหายหรืออุ่นขึ้นอย่างผิดปกติ
 • ได้กลิ่นไหม้
 • เครื่องส่งเสียงดังหรือเสียงผิดปกติ
 •  ฟิวส์ระเบิดหรือเบรกเกอร์ตกบ่อย
 •  มีน้ำหรือวัสดุอื่นๆ เข้าไปหรือออกมาจากเครื่อง

ปัญหาต่อไปนี้ไม่ใช่อาการเสีย และโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต้องซ่อมแซม ผู้ใช้งานอย่างเราๆ อย่าเข้าใจผิด

 1. ปัญหาเครื่องไม่ยอมปิดเมื่อกดปุ่มปิด
  เหตุผล เครื่องมีระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน เป็นเวลา 3 นาที และจะไม่สามารถเปิดเครื่องใหม่ได้ใน ช่วงเวลาสามนาทีที่ปิดนั้น
 2.  เครื่องเปลี่ยนจากโหมด COOL/HEAT เป็นโหมด FAN เอง
  เหตุผล1  เครื่องอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งเกาะเครื่องได้ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เครื่องจะกลับมาทำงาน ในโหมดเดิมอีกครั้งด้วยตัวเอง
  เหตุผล2 เครื่องทำงานจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้ว โดยในชุดนี้เครื่องจะปิดคอมเพรสเซอร์ และจะกลับมาทำงานใหม่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
 3. ส่วนคอยล์เย็นภายในบ้านพ่นไอสีขาว
  เหตุผล ในเขตที่อากาศชื้น ความต่างของอุณหภูมิระหว่างอากาศในห้องและอากาศที่ปรับแล้ว อาจทำให้เกิดไอสีขาวได้ ง่ายๆ คือ ห้องที่มีอากาศร้อนมีความชื้นสูง เมื่อเจอเครื่องปรับอากาศที่ส่งความเย็นออกมา ความร้อนกับความเย็น ปะทะกันในอากาศ จึงทำให้เกิดไอสีขาวได้
 4. ทั้งส่วนคอยล์เย็นภายใน และ คอยล์ร้อยภายนอกพ่นไอสีขาว
  เหตุผล เมื่อเครื่องเปิดขึ้นใหม่ในโหมด HEAT หลังจากละลายน้ำแข็ง อาจมีไอสีขาวปล่อยออกมาได้เนื่องจากมีความชื้นที่เกิดจากกระบวนการละลายน้ำแข็งเอง
 5. เครื่องคอยล์เย็นส่วนภายใน ส่งเสียงดัง
  เหตุผล1 ที่เป็นไปได้ อาจเกิดเสียงอากาศพุ่งออกมาได้ เมื่อใบพัดปรับตำแหน่งใหม่
  เหตุผล2 อาจเกิดเสียงลั่นแหลมหลังจากใช้งานเครื่องในโหมด HEAT เนื่องจากการขยายตัวและหดตัวของส่วนประกอบของเครื่องที่เป็นพลาสติก
 6.  เสียงซ่าต่ำ ๆ ระหว่างทำงาน
  เหตุผล เป็นเรื่องปกติ เกิดจากสารทำความเย็นไหลผ่านเครื่อง ทั้งคอยล์เย็นส่วนในและคอยล์ร้อนนอกบ้าน
 7. เสียงซ่าแหล่ม ๆ ขณะเปิดระบบ
  เหตุผล เพิ่งหยุดทำงาน หรือละลายน้ำแข็ง เป็นเสียงปกติ เกิดจากสารทำความเย็นหยุดไหลหรือเปลี่ยนทาง
 8.  เสียงลั่นแหลม
  เหตุผล การขยายตัวและหดตัวตามปกติของชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างทำงาน อาจทำให้เกิดเสียงลั่นแหลมได้
 9. เครื่องส่วนคอยล์ร้อนภายนอกบ้าน
  เหตุผล เครื่องจะส่งเสียงแตกต่างกันไปตามโหมดที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น
 10. มีฝุ่นฟุ้งจากเครื่องส่วนภายในและภายนอก
  เหตุผล ฝุ่นอาจสะสมที่ตัวเครื่องไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งจะพุ่งออกมาเมื่อเปิดเครื่อง ภายในหรือส่วนภายนอก อาจเลี่ยงได้ด้วยการคลุมเครื่องไว้หากจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
 11. เครื่องมีกลิ่นไม่ พึงประสงค์
  เหตุผล1 เครื่องอาจดูดซับกลิ่นจากสภาพแวดล้อม (เช่นเฟอร์นิเจอร์ การทําอาหาร บุหรี่ ฯลฯ) ซึ่งจะพุ่งออกมาขณะใช้งาน
  เหตุผล2 แผ่นกรองในเครื่องมีเชื้อราขึ้นและควรทำความสะอาด
 12. พัดลมของเครื่องส่วน ภายนอกไม่ทำงาน
  เหตุผล ระหว่างการทำงาน ความเร็วของพัดลมได้รับการควบคุม เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
 13.  เครื่องทำงานผิดปกติ ไม่แน่นอน หรือ ไม่ตอบสนองกับคำสั่ง สัญญาณกวนจากเสารับสัญญาณโทรศัพท์และตัวขยายสัญญาณอาจทำให้เครื่องทำงาน ผิดปกติได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลองดังนี้:
  • ถอดสายไฟออกแล้วต่อใหม่
  • กดปุ่ม ON/OFF บนรีโมทคอนโทรล เพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

หมายเหตุ: หากปัญหาไม่หายไปเอง ให้ติดต่อกับผู้จัดจําหน่ายในท้องที่ หรือศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุดและให้ ข้อมูลความผิดปกติของเครื่องอย่างละเอียด รวมถึงหมายเลขของเครื่องด้วย

มาดู สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ ที่แสดงหน้าจอคอยล์เย็นส่วนในบ้านกันบ้างค่ะ

กระพริบ ไฟแสดง หน้าจอแสดงผล  ข้อมูลผิดพลาด
1 ครั้ง OFF E0 พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องส่วนภายในผิดปกติ TS19
2 ครั้ง OFF E1 การสื่อสารของเครื่องส่วนภายใน / ของเครื่องส่วนภายนอกผิดปกติ TS20
3 ครั้ง OFF E2 เกิดข้อผิดพลาดการตรวจจับสัญญาณ Zero-Crossing ผิดปกติ (สําหรับบางรุ่น) TS22
4 ครั้ง OFF E3 ความเร็วพัดลมของตัวเครื่องสวนภายทํางานผิดปกติ TS23
5 ครั้ง OFF E4 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของตัวเครื่องส่วนภายใน T1 สายหลุด, สายขาดหรือลัดวงจร TS26
6 ครั้ง OFF E5 เซ็นเซอร์อุณหภูมิคอยล์เย็น T2 สายหลุด, สายขาดหรือลัดวงจร TS26
9 ครั้ง OFF E7 PCB ของตัวเครื่องส่วนภายใน / การสื่อสารของบอร์ดแสดงผลผิดปกติ (สําหรับบางรุ่น) TS27
7 ครั้ง OFF EC การตรวจสอบการรั่วไหลของสารทําความเย็น TS28
1 ครั้ง ON F0 การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน TS29
2 ครั้ง ON F1 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องของตัวเครื่องส่วนภายนอก T4 สายหลุด, สายขาดหรือลัดวงจร TS26
3 ครั้ง ON F2 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์คอยล์ T3 อยู่ในวงจรเปิดหรือลัดวงจร TS26
4 ครั้ง ON F3 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทอดิสชาร์จ TP สายหลุด, สายขาดหรือลัดวงจร TS26
5 ครั้ง ON F4 พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องส่วนภายนอกผิดปกติ TS19
6 ครั้ง ON F5 ความเร็วพัดลมของเครื่องสวนภายนอก (สําหรับบางรุ่น) ทํางานผิดปกติ TS23
1 ครั้ง FLASH P0 IPM ทํางานผิดปกติหรือ มีการป้องกัน IGBT กระแสเกิน TS30
2 ครั้ง FLASH P1 การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ํากว่าปกติ TS31
3 ครั้ง FLASH P2 การป้องกันโมดูล IPM อุณหภูมิสูงหรือการป้องกันแรงดันสูง TS32
5 ครั้ง FLASH P4 ไดรฟคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ผิดปกติ TS34
7 ครั้ง FLASH P5 การป้องกันแรงดันทํางานต่ํา (สําหรับบางรุ่น) TS35

บอร์ดแสดงผลอาจแสดงรหัสที่อ่านไม่ออกหรือรหัสที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่มือบริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสนี้ไม่ใช่การอ่านอุณหภูมิ

การแก้ไขปัญหา

ทดสอบเครื่องโดยใช้รีโมทคอนโทรล หากเครื่องไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรล จะเปลี่ยน PCB ของเครื่องส่วนภายในแต่ หากตัวเครื่องตอบสนองบอร์ดแสดง จำเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดแสดงผล

ที่นี้เราก็รู้ สัญญาณเตือน Error Code แอร์ทาซากิ แล้วนะคะ เราสามารถแก้ไขเบื้องต้น หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหา แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศเสีย ขึ้นไฟกระพริบ  หรือ ตัวอักษรแสดงผล เราจะได้รู้อาการเบื้องต้นและ ติดต่อช่างเพื่อบริการแก้ไขในอีกครั้งค่ะ แจ้งศูนย์บริการโทรเลย

ขอบพระคุณข้อมูล จากช่างแอร์ทาซากิ