ฉลากไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ปี 2024

ฉลากไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ ?

ฉลากไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ปี 2024 มีแบบไหนบ้าง?

  หากพูดถึงฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่เป็นฉลากบ่งบอกถึงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เป็นต้น โดยปัจจุบันฉลากประหยัดไฟนั้นได้ถูกปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลในรูปแบบใหม่ให้เป็น ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบติดดาว จากแบบเดิมที่แบ่งเป็นระดับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ธรรมดา

 

ระดับประสิทธิภาพพลังงานบนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบติดดาว

– เบอร์ 5

– เบอร์ 5 ★

– เบอร์ 5 ★★

– เบอร์ 5 ★★★

ซึ่งแต่ละระดับสามารถแสดงถึงความประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

 

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบเดิม

เป็นฉลากประหยัดไฟที่จะแทนระดับการประหยัดไฟด้วยเลข 1 – 5 ยิ่งเลขสูงก็หมายความว่าประหยัดไฟได้มากนั่นเอง โดยบ่งบอกข้อมูลถึงมาตรฐานว่าของปีไหน เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณกี่หน่วยต่อปี แล้วคิดเป็นค่าใช้จ่ายกี่บาทต่อปี และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเท่ากับเท่าไหร่

  • ประสิทธิภาพของแอร์ (Energy Efficiency Ratio : EER) ค่าที่ได้จากการทดสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้น แบรนด์นั้น และรุ่นนั้น ซึ่งสภาพการใช้งานจริงจะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าแตกต่างกันออกไปด้วย
  • วัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) ใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาเป็นปัจจัยในการวัด ทำให้การประเมินประสิทธิภาพทำให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้พลังงานจริงมากกว่า ยิ่งมีค่า SEER สูง แปลว่าประสิทธิภาพพลังงานยิ่งดี

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ 2024 ติดดาว

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รูปแบบใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา บ่งบอกระดับความประหยัดไฟผ่าน ‘ดาว’ มีตั้งแต่ เบอร์ 5 ธรรมดา, 1 ดาว, 2 ดาว และ 3 ดาว หากค่าความประหยัดพลังงานเทียบเท่าเบอร์ 5 ในฉลากแบบเดิม เข็มจะชี้อยู่ที่ช่องเบอร์ 5 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มชี้ไปที่ระดับของดาว หมายความว่า สามารถประหยัดไฟได้มากขึ้นไปอีก

เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องมีค่า SEER เท่าไหร่ ได้ดาวกี่ดวง

ระบบธรรมดา (Fix Speed) ขนาดทำความเย็นน้อยกว่า 27,000 BTU

ค่า SEER 12.85 – 13.84 = ไม่ได้ดาว

ค่า SEER 13.85 – 14.84 = ★

ค่า SEER 14.85 – 15.84 = ★★

ค่า SEER เท่ากับหรือมากกว่า15.85 = ★★★

ขนาดทำความเย็น 27,000 – 41,000 BTU

ค่า SEER 12.40 – 13.39 = ไม่ได้ดาว

ค่า SEER 13.40 – 14.39 = ★

ค่า SEER 14.40 – 15.39 = ★★

ค่า SEER เท่ากับหรือมากกว่า15.40 = ★★★

ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ขนาดทำความเย็นน้อยกว่า 27,000 BTU

ค่า SEER 15.00 – 17.49 = ไม่ได้ดาว

ค่า SEER 17.50 – 19.99 = ★

ค่า SEER 20.00 – 22.49 = ★★

ค่า SEER เท่ากับหรือมากกว่า 22.50 = ★★★

ขนาดทำความเย็น 27,000 – 41,000 BTU

ค่า SEER 14.00 – 16.49 = ไม่ได้ดาว

ค่า SEER 16.50 – 18.99 = ★

ค่า SEER 19.00 – 21.49 = ★★

ค่า SEER เท่ากับหรือมากกว่า 21.50 = ★★★

จุดสังเกตฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบเก่า และแบบใหม่

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ เพิ่มความชัดเจนของค่าไฟฟ้าและแสดงระดับประสิทธิภาพของค่าพลังงานด้วย 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★ เพิ่มที่อยู่เว็บไซต์ โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประมาณการค่าไฟฟ้า ด้วยตนเองได้ที่ https://eservice.pea.co.th/EstimateBill/

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ยิ่งมีดาวมากก็ยิ่งประหยัดไฟ รู้แบบนี้แล้ว..อย่าลืมนำข้อมูลดีๆไปสังเกตฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่บ้านตัวเองและก่อนการเลือกซื้อกันนะ ที่สำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า หรือตู้เย็น จำเป็นจะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้อีกหนึ่งทางค่ะ

 

อยากลดโลกร้อน ประหยัดไฟขั้นสุด  แนะนำใช้แอร์ โซลล่าเซล์ >>