35,900 ฿60,900 ฿
29,900 ฿50,900 ฿
23,900 ฿37,900 ฿

เครื่องปรับอากาศ TASAKI Solar Hybrid แอร์โซล่าเซลล์ แอร์ TASAKI FWCE-I-AF1M Solar Hybrid แอร์พลังงานแสงอาทิตย์ แอร์รักโลก ประหยัดค่าไฟทันทีที่ใชที่ใช้ไฟกลางวันเป็นหลัก “ทน คุ้ม ประหยัด” ต้องแอร์โซล่าเซลล์