35+1.5 uf MONO

180 ฿

  • RUN CAPACITOR คาปาซิเตอร์ หรือ แคปรัน
  • แรงดันไฟ : 440VAC
  • ขนาดความจุ : 35+1.5uF
  • ลักษณะ : ตัวกลม อลูมิเนี่ยม สีเงิน
  • บรรจุภัณฑ์ : กล่อง
  • รับรองมาตรฐาน : CQC TUV DIN RoHS
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม