3/8-1/2 V-FLEX

18 ฿

ฉนวนหุ้มท่อยางแอร์บ้าน อินซู V-FLEX 3/8-1/2

  • ฉนวนหุ้มท่อคุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนาน
  • มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งได้ง่าย
  • ไม่ลุกลาม ไม่เป็นเชื้อเพลิง
  • ปราศจากสารก่อมะเร็ง
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม