Mitsubishi 35W

1,200 ฿

  • มอเตอร์คอยล์เย็น มอเตอร์คอล์ยเย็นมิตซู มอเตอร์มิตซู มิตซู35W
  • FAN ASYNCHRONISM FOR ROOM AIR-CONDITION
  • Part No.ZDK88-35-10RC TG03
  • 35W ไฟDC 310V  1300r/min
  • 0.6A    B
  • แกนยาว 5.5 ซม.
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม