นโยบายการคืนสินค้า-คืนเงิน

 

นโยบายการคืนสินค้า 

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ของเรา

เราพร้อมมอบนโยบายการให้การบริการคืนสินค้าดังนี้

เหตุการคืน / ตรวจสอบ สภาพสินค้าที่คืน
 
ระยะเวลาคืนสินค้า
บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ถูกแกะ อุปกรณ์ในกล่องครบตามมาตรฐาน สินค้าไม่ถูกใช้งาน ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ฉบับจริง
 1. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้าบุบฉีกขาดไม่สมบูรณ์กล่องมีการเปิดสินค้าก่อนได้รับ ต้องมี ต้องมี ต้องมี ต้องมี  ทันทีที่ได้รับสินค้า
 2. กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่นผิดสี ต้องมี ต้องมี ต้องมี ทันทีที่ได้รับสินค้า
 3. กรณีสินค้าเสีย ต้องมี ต้องมี 7 วันทำการ

การคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถรับคืน

สินค้าประเภททุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่พร้อมต่อการขาย สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
สินค้าประเภท แอร์ ปั้มน้ำ  ไม่รับคืนทุกกรณี หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตได้ทั่วประเทศ
สินค้าประเภท สินค้าล้างสต๊อก สินค้าแถม

* การรับประกันสินค้า เริ่มนับระยะเวลาให้การรับประกันสินค้า ตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำการเซ็นต์เอกสารรับสินค้าจาก บริษัทขนส่งเอกชน
** ลูกค้ากรุณาตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการให้การรับประกันสินค้าอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาระหว่างการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการรับประกัน พร้อมเงื่อนไข ให้ลูกค้าทราบในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าตรงตามความต้องการ และตรงกับประเภทของการใช้งานสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น ผิดขนาด

 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ออนไลน์ เบอร์โทร 095-3756390 ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. เพื่อขอสิทธิ์เปลี่ยนคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานบริษัทขนส่งเอกชน ทำการติดต่อลูกค้าเพื่อไปรับสินค้าดังกล่าวคืนบริษัทฯ โดยจะมีการโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้า 1 วัน และ ติดต่อก่อนเข้ารับสินค้าภายในวันที่กำหนด
 • ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบ เพื่อส่งมอบกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง
  บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน

 • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า ออนไลน์ เบอร์โทร 095-3756390 ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. เพื่อขอสิทธิ์เปลี่ยนคืนสินค้า
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาผ่านไลน์ @okair ลูกค้าสามารถถ่ายรูปสินค้า พร้อมเอกสารประกอบ มาที่ไลน์หรือทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ( EMS ) หรือนำส่งผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อุปกรณ์และกล่องใส่สินค้าครบ กล่องโฟมกันกระแทก ซองใส่สินค้า คู่มือ ฯลฯ อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้รับสินค้าจากจากไปรษณีย์ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน พร้อมทำการตรวจสอบสินค้าตามเงื่อนไข
  บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี) ตามรูปแบบการชำระค่าสินค้า ภายใน 15 – 30 วัน
  * ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยจะทำการเก็บค่าขนส่งปลายทาง

3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า

 • ลูกค้าแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
  ลูกค้าโทรแจ้งแผนกบริการลูกค้า ออนไลน์ เบอร์โทร 095-3756390 ในวันที่ได้รับสินค้าทันที เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
  ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 – 30วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าช้อปออนไลน์ cs@bnn.in.th พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้
  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

ฝ่ายเซอร์วิส ช้อปออนไลน์ บริษัท สิทธิโชติแอร์ จำกัด
40/8 หมู่ที่5 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 โทร 095-3756390

 

*ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า ผ่านช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า

นโยบายการคืนเงิน

รูปแบบการชำระสินค้าวิธีการและระยะเวลาการคืนเงิน

รูปแบบการชำระสินค้า วิธีการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงิน (วัน)
1. บัตรเครดิต คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ภายใน 15 – 30 วัน
2. เก็บเงินประกัน (COD) โอนคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ภายใน 15 – 30 วัน
3. ชำระเงินผ่าน ATM ธนาคาร โอนคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ภายใน 15 – 30 วัน
4. ชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร โอนคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ภายใน 15 – 30 วัน
5. โมบายแบงค์กิ้ง โอนคืนเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ภายใน 15 – 30 วัน

รูปแบบและวิธีการ
ชำระเงินคืนสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิตชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระด้วยบัตรเครดิต บริษัท จะทำการคืนเงินให้กับสินค้าที่ลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน (ขอ สงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้อง ตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น )
กรณีชำระสินค้าทางทหารผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเคาท์เตอร์เซอร์คุณหักบัญชีธนาคารเก็บเงินสดปลายทางเอทีเอ็ม บริษัท ฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้าภายในระยะเวลา 15 -30 วันนับตั้งแต่วันที่ บริษัท ฯ ได้ รับเอกสารครบ * * * * * * * * * *
* * * * เอกสารที่คุณต้องใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การส่งคืนสินค้า
รับเงินฉบับจริง
สำเนาหน้า: ภาพประกอบบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกคุณต้องเพื่อให้ บริษัท บริษัท แจ้งการโอนเงินค่ามีเดียวิกิหนังสือนค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (ขายสั่งซื้อ)
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง กฎเกณฑ์ต้อง