40uF MONO

150 ฿

  • RUN CAPACITOR คาปาซิเตอร์ หรือ แคปรัน
  • แรงดันไฟ : 440VAC
  • ขนาดความจุ : 40uF
  • ลักษณะ : ตัวกลม อลูมิเนี่ยม สีเงิน
  • บรรจุภัณฑ์ : กล่อง
  • รับรองมาตรฐาน : CQC TUV DIN RoHS
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม