สายแดง Mitsubishi

100 ฿

  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
  • น้ำยาได้ทุกน้ำยา
  • ความยาวสาย 39 ซ.ม
  • แจ็ค 2 สาย
  • แจ็ค กว้าง 0.4 ซ.ม ยาว 0.7 ซ.ม สูง 0.6 ซ.ม
  • หัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ยาว 1.3 ซ.ม กว้าง 0.2 ซ.ม
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม