TIME SWITCH PANASONIC TB178NE5T

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ พานาโซนิค24ชม.

  • โปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
  • 15A 220-240V AC 50-60Hz
  • พร้อมสวิตซ์ เปิด-ปิด ด้วยมือ
  • ใช้วงจรเดียวกัน 1 ขั้ว
  • ตั้งเวลา เปิด-ปิด ด้วยชุด PIN แยก ON-OFF
  • PIN แยก ON-OFF 1 ชุด ตั้งเวลาได้ต่ำสุด 30 นาที และทำงานได้สูงสุด 48 ครั้งต่อวัน โดยเพิ่มชุด PIN
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมวดหมู่: