VCM210 VALUE

  • คลิปแอมป์มิเตอร์ Value รุ่น VCM210 ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า วัดโวลต์ วัดแอมป์ วัดแคปรัน วัดค่าไฟ
  • แบบก้ามปู แคลมป์มิเตอร์ วัดค่ากระแสไฟฟ้าแม่นยำ
  • สามารถใช้วัดค่ากระแสไฟได้ วัดโวลต์ วัดแอมป์ วัดแคปรัน วัดค่าไฟฟ้า แสดงผลหน้าจอแบบตัวเลขดิจิตอล
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม