WIP W-TC6

1,150 ฿

คอนโทรลWIP Work Improvement Products (W-TC6)

  • คอนโทรลตู้แช่ ตัวควบคุมอุณหภูมิ
  • ล็อค/ปลดล็อค พารามิเตอร์ด้วยปุ่มเดียวอย่างง่ายดาย ไม่ต้องใส่ Password ให้ยุ่งยาก
  • มีปุ่ม Defrost แยกอิสระเป็นแบบ Manual เมื่อต้องการ
  • สามารถจำสถานการณ์ใช้งานสุดท้ายได้
  • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งค่า
รับบัตรเครดิตแบ่งจ่าย 0%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม